About

The Auckland Polish Association is an active, charitable community organisation dedicated to promoting Polish culture, history and language with the aim of uniting all those interested in things Polish. The APA organised many events for everyone to enjoy. We believe in gathering people together across generation.
Stowarzyszenie Polaków w Auckland jest aktywną, prężnie działającą organizacją na rzecz społeczności Auckland. Naszym celem jest szerzenie polskiej kultury, historii i języka wśród tych, którzy są zainteresowani polskością. Naszą misją jest łączenie pokoleń. Stowarzyszenie Polaków w Auckland organizuje wiele spotkań i wydarzeń kulturalno-historycznych.

Executive/Zarząd

Contact details:
Email: info@poloniaauckland.co.nz
phone: 0210524323

Agnieszka Budzyna-Dawidowska president/prezes
Dariusz Koper v-cepresident/ z-ca prezesa
Beata Dominek-Piasta secretary/ sekretarz
Agnieszka Marek secretary/ sekretarz
Eva Milanowski treasurer/ księgowy
Agnieszka Pyka v-ce tresurer/z-ca księgowego

Executive members/członkowie

Przemysław Budzyna- Dawidowski
Helena Konarski
Eva Scherer
Przemek Urszulak